2020ko Biltzarra

Edition 2020 :

Cette nouvelle édition se passera sur deux week-ends.

Premier week-end « Ikusi Mikusi » : Vendredi 3 et samedi 4 avril

Deux journées sur la littérature jeûneuse et enfant en langue basque à l’initiative de l’association Kiribil et avec le partenariat de Galzagorri et Pamiela

Deuxième week-end : lundi 13 avril le Biltzar et mardi 14 avril la journée professionnelle avec pour thème « la place des femmes dans la littérature basque »

 

2020ko edizioa:

Edizio berri hau bi asteburuetan izango da.

Lehenengo asteburua « Ikusi Mikusi »: apirilaren 3an ostiralean eta apirilaren 4an larunbatean

Haur literatura euskaraz bi egun Kiribil elkartearen ekimenez eta Galzagorri eta Pamiela lankidetzarekin

Bigarren asteburua: apirilaren 13an astelehenean betiko Biltzarra et eta apirilaren 14an asteartean, profesionalaren eguna, “ emakumearen lekua euskal literaturan ” gaiarekin