Mardi 23 avril 2019 // 2019ko apirilaren 23a asteartearekin

Biltzar des écrivains du Pays Basque 2019
MARDI 23 AVRIL : JOURNEE PROFESSIONNELLE
« LA LITTERATURE EN LANGUE BASQUE »
Entrée libre
9h00 Accueil
9h15 Ouverture et présentation de BILKETA (Programme des fonds documentaires basques) www.bilketa.eus/fr/ et de l’Institut Culturel Basque www.eke.eus/fr

 

2019ko Sarako Biltzarra
APIRILAREN 23A ASTEARTEAREKIN: EGUN PROFESIONALA
« EUSKARAZKO LITERATURA »
Sarrera dohainik
9:00etan: Harrera
9:15etan: Egun idekitzea eta BILKETA (Euskal funtsen programa) www.bilketa.eus/eu/
eta Euskal Kultura Erakunde www.eke.eus/eu aurkezpenak